top of page

מיחזור משכנתא - מתי?

מיחזור משכנתא הינו תהליך אשר במסגרתו מסולקת המשכנתא הקיימת ונלקחת במקומה משכנתא חדשה.
מטרת המיחזור הינה התאמת המשכנתא החדשה בהתאם לפרופיל הפיננסי האישי שלכם ולתנאי השוק המשתנים, על-ידי שינוי במסלולי ההלוואה, שיעורי הריבית, ההחזרים החודשיים, סכום ההלוואה וכדומה.
 
משרדנו מציע וממליץ לא לשקוט על השמרים גם כאשר הגעתם ליעד ונטלתם משכנתא, כדאי ורצוי לערוך בדיקת כדאיות מיחזור אחת לשנה/שנתיים על מנת להתאים את המשכנתא שלכם לשינויים שחלו במשק ובתא המשפחתי שלכם או כדי לנצל שינויים פיננסים במדינה כדי להקטין את ההחזרים החודשיים או את משך תקופת המשכנתא.
 
אני נבצע עבורך בדיקת כדאיות למיחזור משכנתא ללא עלות כספית בהתאם לתנאי השוק ונמליץ על המשך התהליך וקביעת פגישת ייעוץ רק כאשר נוודא שישנה כדאיות למיחזור המשכנתא שלך. במקרה כזה, נשמח ללוות אותך בכל התהליך במטרה להתאים את המשכנתא החדשה לשינויים שחלו בחייך או במשק, לצורך הוזלת ההחזר החודשי ולהביא לחיסכון משמעותי בכספך.
bottom of page