top of page

משכנתא לבנייה עצמית

מהי משכנתא לבניה עצמית?
 
החלטת לבנות את בית חלומותיך בעצמכך?
 
חשוב שתדע שתהליך לקיחת משכנתא לצורך בניה עצמית שונה באופן מהותי ומורכב יותר מאשר לקיחת משכנתא לרכישת נכס קיים.
עליך לקחת בחשבון שהבנק, בעת אישור אחוזי המימון למשכנתא מתייחס לרוב לשווי הנכס על-פי עליות רכישת הקרקע ועלות הבניה בלבד מבלי לקחת בחשבון את הרווח היזמי – היינו שווי הנכס בגמר הבניה.
 
 
רכישת המגרש:
הבנק מאפשר לקיחת משכנתא לצורך רכישת הקרקע ללא צורך בהצגת היתרים ותוכניות בניה מאושרים, אך ידרוש ממך תוכנית בניה המפרטת את עלויות הבניה הצפויות ויוודא כי יש בידך את ההון העצמי הנדרש להשלמת הבניה.
 
עלויות הבניה:
לצורך קבלת המשכנתא לבניה עצמית, תדרש להמציא תוכניות והיתרי בניה מאושרים וכן תוכנית בניה המפרטת את עלויות הבניה הצפויות, על כן חשוב מאוד לתכנן את תקציב הבניה באופן מדויק ככל הניתן במטרה להימנע מסטיות ומהצורך בלקיחת אשראים נוספים אשר עלולים להכביד על תזרים המזומנים שלך.
 
הוצאות נוספות לבניה:
עליך להביא בחשבון את רכיב ההוצאות הבלתי צפויות בבחינת "חריגות" כמקדם בטחון בשיעור של כ – 15% לפחות.
הוצאות כגון: מהנדס, מפקח, אדריכל, תשלומי מיסים והיטלים שיכולים להגיע לסכומים גבוהים חייבים להילקח בחשבון בתכנון עלויות הבניה.
 
bottom of page